Teslim Alma Ofisi
Alış Tarihi
{{fromDayNumber}}
{{fromDayName}} {{fromMonthName}}
Saat Aralığı
İade Ofisi Seçiniz
İade Tarihi
{{toDayNumber}}
{{toDayName}} {{toMonthName}}
Saat Aralığı

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKAMIZ
OTOKOÇ OTOMOTİV OLARAK, 
Otomotiv sektöründe faaliyet ve hizmetlerimizi gerçekleştirirken,

 • Ulaşım çözümleri sunan yenilikçi küresel yol arkadaşınız olmayı,
 • Teknolojik gelişmeler, inovatif yaklaşımlar ve dijitalleşme ile birlikte operasyonlarımızın kalitesini artırmayı,
 • Ülkeye ve otomotiv sektörüne katma değer sağlayacak uygulamaları ve süreçleri ile öncü rol model olmayı,
 • Müşteri ve çalışan memnuniyetini, çevre duyarlılığını, finansal karlılığı ve verimliliği artırmak için sürdürülebilir uygulamaları hayata geçirerek güvenilirliği artırmayı,
 • İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini karşılayarak, tüm paydaşlar ve müşteriler için maksimum memnuniyet sağlamayı,
 • Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlar ve diğer şartlara, Koç Topluluğu politika ve prosedürlerine uyum yükümlülüklerini yerine getirmeyi,
 • Faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel boyutların çevreye etkisini (havaya, suya, toprağa, insana, floraya, doğal hayata, bitki örtüsüne, kurumsal imaja) değerlendirerek, önemli çevresel riskleri ve çevresel kirliliği önlemeyi, çevresel performansı sürekli olarak geliştirmeyi,
 • Kirliliğin kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve azaltılması ile doğal kaynakları korumayı, 
 • Çalışanlarımızı iş kazaları ve meslek hastalıklarından ruhen ve bedenen korumayı, güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları oluşturmayı, proaktif yaklaşımla iş sağlığı ve güvenliği risklerini ve fırsatlarını değerlendirerek tehlikeleri ortadan kaldırmayı, riskleri azaltmayı ve sıfır iş kazası hedefine ulaşmak için gerekli çabayı göstermeyi,
 • Çalışanlarımızın ve Otokoç Otomotiv ile iş birliği içinde olan paydaşlarımızın çevrenin korunması ve saygı bilincini artıracak sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmeyi,
 • Çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın Otokoç Otomotiv hedefleri doğrultusunda gelişimi için gerekli kaynakları sağlamayı,
 • Müşteri şikayetlerini ele alma sürecini yürütürken, açık, hızlı, güvenli, tarafsız, adil, duyarlı, erişilebilir, ücretsiz çözebilir ve şeffaf olmayı, bütünlük çerçevesinde değerlendirerek, gizlilik taahhüdüne bağlı kalarak, müşteri memnuniyetini sağlamayı,
 • Koç Holding ve Otokoç Otomotiv misyon, vizyon ve stratejileri doğrultusunda tüm çalışanların, çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımı ile birlikte entegre yönetim sistemi amaç hedef ve programlarımızı gözden geçirerek performansı artırıp sürekli iyileştirmeyi sağlamayı taahhüt ederiz. 

KVK Politikamızı görmek için tıklayın.
ISO 9001 Sertifikasını görmek için tıklayın.
ISO 10002 Sertifikasını görmek için tıklayın.