Kaza Anında Yapılması Gerekenler

Tüm hasar durumlarında, öncelikle kendi güvenliğinizi, daha sonra varsa yolcu güvenliğini sağlayınız ve ilk yardım konusunda gerekli tedbirleri alınız. Kaza anında 444 28 47 numaralı telefondan 2'yi tuşlayıp Avis Tam Destek Hizmetimize hasar ihbarında bulunarak dosyasının açılmasını sağlayınız. Avis Tam Destek Hizmetimizin sizi yönlendirdiği veya aracı çektirdiği en yakın servise aracınızı ve evraklarınızı eksiksiz teslim ediniz.

Hasar durumunda hasar evraklarının, sigorta şirketine iletilme süresi 5 iş günü ile sınırlıdır. Bu nedenle hasar ile ilgili tüm evrakların birer kopyaları yedek olarak alındıktan sonra, asıllarının en geç 3 iş günü içinde onarım yapılacak servis yetkilisine imza karşılığı bırakılması gerekmektedir. (Fotokopi üzerine servis yetkilisi imzası alınması yeterlidir.)

Hasar olduğu anda Avis Tam Destek Hizmetinin aranmaması/geç aranması, gereken hasar evraklarının bildirilen şekilde hazırlanmaması, ihbar aşamasında ve/veya tutanaklarda verilen bilgilerde eksiklik ve/veya yanlışlık olması, gerçeğe aykırı olarak tutanak tanzim edilmesi, imzaların eksik olması, hasar evraklarının geç ulaştırılması vb. yükümlülüklerin yerine getirmemesi gibi durumlarında meydana gelecek tüm zarar ve ziyanlardan, üçüncü şahıslarca ileri sürülenler de dahil olmak üzere ilgili araç kullanıcısı ile birlikte kiralayan da müteselsilden borçlu ve sorumlu olacaktır.

Seyir Halinde Hasar

Aracınızı hareket ettirmeyiniz. Tam destek hattımızı arayarak, hasar ihbarında bulununuz. Tam Destek Hattımıza dosyanızın oluşumunda doğru bilgiler verilmesi, aracınızın serviste bekletilmemesi için önemlidir.

Birden Fazla Araç Kazasında Kaza Tespit Tutanağının Geçerli Olmadığı Kazalarda

Kaza tespit tutanağının eksiksiz doldurulması ve tutanağın taraflarda bulunacak her nüshasında ıslak imza bulunması gerekmektedir.

Kazaya karışan her aracın bütün evrakları;
- ehliyet, 
- ruhsat, 
- trafik poliçesi,
- kaza tespit tutanağı 
- olay yeri fotoğrafları sağlanması zorunludur.
Birden fazla aracın karıştığı trafik kazalarında veya gerek görüldüğünde birden fazla form kullanılabilir. Düzenlenen tutanaklar fotokopi yoluyla çoğaltılabilir.
Tutanak ile beraber mümkünse araçlar kaza yerinden kaldırılmadan kazanın oluşumunu ve araçların kaza anındaki durumunu net olarak gösteren, araçlara ve kaza mahalline ait değişik açılardan çekilmiş detaylı fotoğrafları çekilir. Hasar ve kusur oranının tespitinde çekilen fotoğraflar tutanak ile beraber değerlendirilir.
Anlaşmalı tutanağın geçersiz olduğu veya uygun olmadığı haller şunlardır;
- Sürücü belgesiz veya yetersiz sürücü belgesi ile motorlu araç kullanılıyorsa,
- Sürücünün araç kullanmaya yaşı uygun değilse,
- Sürücüde alkol veya akıl sağlığı şüphesi varsa,
- Kazaya karışan araçlardan birinin veya daha fazlası kamu kurumlarına ait ise, 
- Kamu kurumlarına ait eşyada zarar meydana geldi ise, 
- Kazada 3.kişilere ait eşyalara zarar gelirse, 
- Kazaya karışan araçlardan birinin veya birkaçının trafik sigortasının bulunmaması halinde, 
Kaza ölüm ve / veya fiziki zarar ile sonuçlanmışsa 154-155 veya kaza mahalli Jandarma bölgesiyse 156 numaralı telefondan trafik zabıtasına haber veriniz.
Kazaya karışan tarafların tamamı tarafından imzalanmayan, gerçeğe aykırı olarak düzenlenen veya kaza oluştuğu anda düzenlenmeyen kaza tespit tutanağı geçerli kabul edilmemektedir. Gerçeğe aykırı olarak düzenlenen tutanaklar için tüm yasal ve cezai sorumluluk, tutanağı düzenleyen ve/veya araç kiralayanlara ait olacaktır.